• Wij hebben het bericht ontvangen dat Cor Hogendoorn is overleden.

    Cor heeft nog deel uitgemaakt van het bestuur en is van 1982 tot 1995 redactielid geweest van de Voltreffer.

    Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

    Met sportieve groet, het bestuur van V.V.H